VoltiNet Üyelik Sözleşmesi

İş bu üyelik sözleşmesi, Büyükkılıçlı Mahallesi Hançer Sokak No 16, Silivri, İstanbul adresinde yerleşik VOLNET Enerji Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket/ VoltiNet”) ile

VoltiNet mobil uygulaması ve/veya internet sitesi üzerinden üyelik hesabı oluşturan taraf ve taraflar ile (“Üye”) arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

1. ÜYELİĞE BAŞLANGIÇ

Üye, VoltiNet'in volti.com alanındaki web sayfası üzerinde veya VoltiNet mobil uygulama platformunda, Üyeler'e ayrılan bölümde yer alan, üyelik başvurusuyla ilgili adımları tamamlayıp, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum kabul ediyorum" ibaresinin yanındaki kutuyu işaretleyip, üye olmak adına gerekli son butona tıkladıklarında, üyelik başvurusunda bulunmuş ve bu Sözleşme'nin içeriğini kabul etmiş sayılırlar. ve ilgili başvuru sahibi "Üye" unvanını kazanmış sayılır. Sözleşme konusu hizmetler'in bir kullanıcı tarafından, Üye olunmaksızın kullanılması halinde her bir kullanımda, ilgili kullanıcı, işbu Sözleşme'yi okumuş ve tüm koşullarıyla kabul etmiş sayılacak ve bir Üye'nin işbu Sözleşme altındaki hak ve yükümlülüklerine tabi olacaktır.

2. VOLNET’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.      VoltiNet; Üyeleri'ne, VoltiNet’in istasyon ağında elektrikli araçlarını şarj etmelerine olanak sağlayan hizmetler sunacaktır. Bu kapsamda Üyeler, elektrikli araçlarını şarj edebilecekleri ve Şirket tarafından işletilen ve/veya kullanıma hazır bulundurulan şarj istasyonlarına dair lokasyon, çalışma saatleri, teknik özellikleri v.s statik bilgileri ve fiyat bilgisi, istasyonun uygunluk bilgisi v.s. içeren bilgileri, Şirket'in web sayfasından, sunduğu mobil uygulamasında şayet mevcutsa ve teknik olarak mümkünse, Üye'nin kullanmakta olduğu ve bilgilerini üyelik başvurusu sırasında Şirket'e ilettiği elektrikli araçta yer alan navigasyon sisteminden takip edebilecektir.

2.2.      VoltiNet, sözleşmenin 2.1. maddesinde yer alan bilgilerin verildikleri an itibarıyla doğruluğundan sorumludur ancak bu bilgilerdeki değişikliklerden sorumlu olmayıp, özellikle de, bu bilgilerin verildikleri andan sonra, ilgili her bir Üye'nin seçtiği şarj istasyonuna ulaştığı zaman değişmiş olmalarından kaynaklı olarak uğrayabileceği hasar, zarar ve/veya ziyandan sorumlu değildir.

2.3.      VoltiNet, sunacağı hizmetler karşılığında uygulayacağı hizmet bedellerini serbestçe belirleme hakkını haizdir. Bu çerçevede, her bir Üye, hizmetleri kullanırken, her bir Hizmet alımı öncesinde, uygulanacak hizmet bedellerini VoltiNet’in sunduğu imkanlarla öğrenme şansına sahip olup, bu şansı kullansa da kullanmasa da, alacağı her bir hizmet ile ilgili hizmet bedellerini biliyor addedilecektir. Aynı hususlar, gecikme faizleri için de geçerlidir. Üyeler, VoltiNet’in fatura edeceği bedelleri, zamanında ödeyeceklerini taahhüt etmekte olup geç ödeme halinde, cezai şart,faiz işletimi ve mahsuplaşma da dahil, VoltiNet’in mevzuattan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

2.4.      VoltiNet, herhangi bir şart, izin ve/veya onaya bağlı olmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sayfası, uygulama ve/veya sair bir platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, herhangi bir Üye'nin Hizmetler'i kullanması üzerine, otomatik olarak, başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

2.5.      VoltiNet, statik bilgilerde yer alan ilgili şarj istasyonunun kurulu olduğu noktaya erişimin sağlanmasından, Şirket herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

2.6.      VoltiNet’in Hizmetler'in sunulması sırasında ve/veya ilgili herhangi bir Üye'nin Hizmetler'i kullanırken uğrayabilecekleri zararlarla ilgili sorumluluğu, doğrudan Şirket kontrolünde olan ve Şirket'in kusurundan kaynaklanan olaylarla sınırlıdır.

 

3. ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.      Üye, VoltiNet’in sağladığı hizmetleri kullanırken ve/ veya VoltiNet’in sistemine giriş ve/veya kayıt yaparken, verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder. VoltiNet’in, Üye’nin bilgilerinin herhangi bir şekilde güncel olmadığını tespit etmesi halinde, VoltiNet Üye’nin üyeliğini sona erdirebilecektir. İşbu madde kapsamında ortaya çıkacak hususlara ilişkin olarak Üye, VoltiNet’in uğrayacağı her türlü zararını tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

3.2.      Üye, VoltiNet’in web sitesi, mobil uygulaması ve sair platformlarında bulunabilecek unsurlar dahilinde, VoltiNet’in ve/veya bir üçüncü şahsın, ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edebilecek şekilde, mevcut resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, VoltiNet Mobil uygulamasını modifiye etmeyeceğini, kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, farklı mecralarda yayınlayıp kullandırmayacağını, lisanslamayacağını, transfer edemeyeceğini, ticari amaçlı kullanmayacağını, herhangi bir robot ve/veya benzer algoritmalar kullanmayacağını kabul eder.

3.3.      Üye, VoltiNet’in teknik altyapısında söz konusu olabilecek hayatın olağan akışından kaynaklanabilecek durumlarda ve VoltiNet’ten bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar nedeniyle, VoltiNet’in sağladığı hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulamaması ve/veya hizmetlerde kesinti olması halinde VoltiNet’in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağına bu kapsamda herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4.      VoltiNet’in, farklı üyelere farklı fiyatlar, promosyonlar ve sair unsurlar uygulaması, farklı hizmetler sunması mümkündür. Üye, her üye'nin VoltiNet nezdinde alacağı hizmetler'in ve her üyeye şirket nezdinde uygulanacak fiyat ve sair koşulların, tamamen şirket'in takdirine bağlı olarak, farklılık gösterebileceği bilmekte ve kabul etmektedir.

3.5.      Üyeler'in, VoltiNet’in mobil uygulamasını veya web sitesini kullanıyor olmaları durumunda ve cep telefonlarının veya bilgisayarlarının çalınması veya kaybedilmesi halinde, ayrıca, VoltiNet’in kendilerine verdiği Kartlar'ın çalınması veya kaybedilmesi halinde, VoltiNet nezdindeki üyelik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi ve kullanılmasından şahsen sorumlu olup bu tip bir durumda VoltiNet’i olaydan haberdar etmedikleri sürece, bu durumun kendileri açısından bir risk oluşturabileceğini ve VoltiNet’in, Üyeler'in bu tip bir durumda uğrayabilecekleri zarar ve ziyanlardan herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederler. Her ne nam altında olursa olsun üyeler, söz konusu hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı ismi ve şifre gibi unsurların ve araçların, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

3.6.      VoltiNet, ilgili her bir Üye'nin aracından kaynaklı veya aracının şarj sistemlerinin düzgün ve hizmetleri alabilecek şekilde çalışmasından veya trafik durumundan kaynaklı veya ilgili şarj istasyonlarının park alanlarına erişimin uygunluğundan kaynaklanan herhangi bir sorundan, araç ve trafik durumu nedeniyle söz konusu olabilecek herhangi bir hizmet alamama ve/veya zarar görme halinden ve ayrıca, üye'nin herhangi bir zamanda yeteri kadar şarjı olmaması nedeniyle yolda kalmasından ve sair hallerden hiçbir şart ve koşulda sorumlu değildir.

3.7.      Üye, VoltiNet'in sunduğu hizmetleri istismar edebilecek, kötüleyebilecek, kendilerine veya üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayabilecek herhangi bir işlem veya eylemde bulunmamayı kabul,beyan ve taahhüt eder.

3.8.      VoltiNet’in hizmetlerinden yararlanan üye, hizmetleri hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve iş bu hizmetler dahilinde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Üyeler'in hizmetler ile ilgili olarak, işbu Sözleşme'ye ve yürürlükteki mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyet nedeniyle VoltiNet doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu tip bir durumda, VoltiNet’in herhangi bir nedenle, herhangi bir kişiye, herhangi bir ödeme yapması halinde, VoltiNet'in, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan tüm hakları, faiz ve tazminat talep hakkı saklı kalmak kaydıyla üye'ye rücu hakları bulunmaktadır.

3.9.      Şarj istasyonlarının bulunduğu konum niteliğine ve kendi işleyişi kapsamındaki uygulamasına göre çalışma saatleri ve güvenlik uygulamaları değişiklik arz edebilir. Üye’ler Şarj İstasyonunun bulunduğu konumların uygulamalarına uymakla yükümlüdür.

 

4. GENEL HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye Kullanıcı veya Misafir Kullanıcı, Şirket’in Web Sitesi, mobil uygulamaları ve Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu (EPDK) Serbest Erişim Platformu vasıtasıyla kullanmakta olduğu elektrikli aracı şarj edebileceği şarj istasyonu lokasyonlarını tespit edebilecek ve mevcutsa şarj istasyonlarının çalışma saatlerini, teknik özelliklerini, fiyatını, uygunluğunu takip edebilecektir.

VoltiNet Mobil Uygulaması aracılığı ile kullandığı akıllı telefonunda bulunan uyumlu navigasyon uygulamaları vasıtasıyla seçmiş olduğu şarj istasyonu konumuna yönlendirme alabilecek, şarj istasyonlarında elektrikli aracıyla uyumlu, tercih ettiği veya o an kullanıma uygun olan bir şarj soketi üzerinde yer alan QR kod‘u okutarak (VoltiNet mobil uygulaması üzerinden) şarj işlemini başlatabilecektir.

Üye Kullanıcı önceki kullanımlarına ilişkin bilgileri takip edebilecek, sık kullandığı, ve/veya beğendiği şarj istasyonu konumlarını VoltiNet mobil uygulaması üzerinde yer alan favori listesine ekleyebilecek ve ileriki tarihli kullanımları için VoltiNet’in belirlediği istasyonlarda rezervasyon yapabilecektir. Üye

Kullanıcı rezervasyon yapmışsa, rezervasyon yaptığı sokette, rezervasyon günü ve saatinde aracını şarj hizmeti almaya hazır hale getirmekle yükümlüdür. Üyenin rezervasyon günü ve saatinde, rezervasyon yapılan şarj soketinde aracını şarj hizmeti almaya hazır hale getirmemesi durumunda VoltiNet’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

VoltiNet’in sorumluluğu söz konusu bilgileri Üye’nin veya Misafir Kullanıcı’nın bilgisine sunduğu ve Üye’nin veya Misafir Kullanıcının kontrol ettiği anda doğru ve güncel olması ile sınırlıdır. Üye ve Misafir Kullanıcı bu bilgilerin değişebileceğini ve VoltiNet’e bu bilgilerin güncellenmesi/değişmesi sebebiyle herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.

 

5. ÖDEME HÜKÜMLERİ

5.1.      Üye’nin VoltiNet’in sağladığı şarj hizmetlerinden faydalanabilmesi için VoltiNet Mobil Uygulaması üzerinden kredi kartı bilgilerini girmesi gerekmektedir.

5.2.      Üye’nin sağladığı kredi kartı bilgilerinin kabulü için, Üye’nin bilgilerini girmiş olduğu kredi kartının geçerliliğinin ve doğruluğunun kontrolünü sağlamak amacıyla 1 (bir) TL’lik bir tutar çekilip, çekilen bu tutarın iadesi en kısa sürede Üye’nin kartına sağlanır. VoltiNet bu tutarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5.3.      Üye, VoltiNet’in işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetin bedelini ve ücretlendirme şart ve koşullarını, promosyon ve sair uygulamaları mevzuata uygun olmak koşuluyla serbestçe tayin etme hakkını haiz olduğunu ve halka açık şarj istasyonlarında eşit durumdaki Üyelere aynı koşullarda, ayrım gözetmeksizin münferiden VoltiNet’in takdirine bağlı olarak uygulanabileceğini kabul ve beyan eder.

5.4.      Üye, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme şartlarının VoltiNet’in Web Sitesi, mobil uygulamasında ve mevzuatın öngördüğü diğer mecralarda yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğinin bilincindedir. Üye, hizmeti almadan önce VoltiNet’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarından ücreti, cezai şart, ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.5.      Üye tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, VoltiNet tarafından Web Sitesi ve mobil uygulamalarında yayınlanan ilgili mevzuattan kaynaklanan zarar, tazminat, cezai şart dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve VoltiNet’in Üye’nin geç ödemesinden dolayı kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6.      Üye, ödeme, ücretlendirme, iptal ve iade şartlarının ve koşullarının VoltiNet tarafından VoltiNet Web sitesi ve VoltiNet Mobil Uygulaması üzerinde yer aldığını ve bunları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.7.      Ödeme sistemlerinin ilgili mevzuatlara uygun olacak şekilde belirlenmesi VoltiNet’in kendi inisiyatifindedir.

5.8.      VoltiNet, Üye’nin aldığı şarj hizmetinin bedelini, Üye’nin VoltiNet Web sitesi ve/veya mobil uygulaması üzerinde kayıtlı ve doğrulaması tamamlanmış ödeme aracından (debit kart, banka kartı, kredi kartı vb.), Üye’nin şarj hizmeti alması sonrasında otomatik tahsil eder.

5.9.      VoltiNet, Üye tarafından yapılan ödemelerin faturasını Üye’nin VoliNet mobil uygulaması üzerinde beyan ettiği e-posta adresine e-arşiv/e-fatura olarak iletilir. Şarj geçmişi ve detayları, mobil uygulama üzerinden görüntülenebilecektir.

5.10.    Üye, VoltiNet mobil uygulaması üzerinde tüm bilgilerinin güncel olmasından sorumludur.

5.11.    Üye’nin ödeme yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve gerektiği şekilde yerine getirmemesi durumunda, VoltiNet hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

5.12.    VoltiNet, Üyeler’ine sunduğu şarj hizmetlerinin ve mobil uygulamadan sunulan diğer tüm hizmetlerinin ödemesi için kendi belirlediği ödeme sağlayıcıları ile çalışma hakkına sahiptir.

5.13.    Mobil uygulama kullanılarak veya şarj işlemi sonrası teknik bir nedenden dolayı mobil uygulama ile sonlandırılamayan şarj işlemleri kapsamında çağrı merkezi tarafından uzaktan tamamlanan şarj işlemlerinin ödemesinin Üye Kullanıcı tarafından yapılması gerektiği durumlarda ilgili tutar mobil uygulama üzerinde kaydedilmiş kredi kartı üzerinden otomatik tahsil edilecektir.

5.14.    Kayıtlı kredi kartı limitinin yeterli olmaması, süresinin dolmuş olması, iptal edilmiş olması, banka ile anlık teknik sorunlar nedeniyle ödeme sürecinin tetiklenememesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nedenden dolayı Üye’den ödeme alınamaması durumunda;

5.14.1. Mobil uygulama kullanılarak tamamlanan şarj işlemleri kapsamında ödemenin alınamadığı anlık olarak bildirilecek ve Üye’den varsa kayıtlı başka bir kredi kartı seçmesi veya yeni bir kredi kartı girişi yapması istenecektir. Üye’nin başka bir kredi kartı seçmemesi veya yeni kredi kartı girişi yapmak istememesi durumunda veya seçilen/yeni girilen kredi kartı bilgileri ile de ödeme alınamaması durumunda ödemeye tabi işlem “ödeme alınamadı” olarak kaydedilecektir.

5.14.2. Volti Üye Kartı veya çağrı merkezi tarafından uzaktan tamamlanan şarj işlemleri kapsamında ödemenin alınamadığı durumlarda ödemeye tabi işlem Üye Kullanıcı hesabı üzerinde “ödeme alınamadı” olarak kaydedilecektir.

5.15.    İş bu durumlarda bakiyenin yetersiz olması ve/ya herhangi bir sebepten dolayı ödemenin alınmaması halinde Üye 7(yedi) iş günü içerisinde kayıtlı kartı ödemeye uygun hale getirmeyi ve/ya sisteme yeni bit kart tanımlayarak ödemenin bu yeni kart üzerinden yapılmasını kabul beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde üye ödenmeyen bedeli ve bu bedele ek % 50 oranında cezai şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bu süre içerisinde ödemenin yapılmaması halinde VoltiNet, Üye’nin kullanıcı hesabını kısıtlayabilecek, ve Üye’den ödeme alınana kadar Üye, VoltiNet’in sağladığı şarj hizmetlerinden faydalanamayacaktır. Bu halde VoltiNet’in yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

6.1.      VoltiNet, dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın ve süre bildirimi olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Bu halde üye, VoltiNet’ten herhangi tazminat ya da alacak adı altında hiçbir hak talep edemez. Sözleşmenin, taraflardan birinin, iş bu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklere aykırılığı, (yükümlülüğün tamamen veya kısmen geç yerine getirilmesi veya hiç yerine getirilmemesi) sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlal edilmesi veya sair haklı bir nedenin ortaya çıkması halinde, aleyhine ihlal gerçekleşen taraf dilerse sair tüm hakları saklı kalmak kaydıyla tek taraflı olarak hiçbir şekil ve süreye tabi olmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin Üye Kuruluş tarafından ihlal edilmesi halinde VoltiNet’in üye kuruluşun doğmuş/doğacak alacağından söz konusu bedeli mahsup hakkı bulunmaktadır. VoltiNet’in her türlü maddi ve manevi tazminat ile dava hakkı saklıdır.

6.2.      Sözleşme kapsamında üyenin, üyeliğini sonlandırması için VoltiNet'in volti.com alanındaki web sayfasında yer alan "İletişim" bölümünde yer alan iletişim imkanlarını kullanarak VoltiNet’i haberdar etmesi gerekmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına; işbu Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü, hizmetler'i alacağına dair herhangi bir taahhüt verildiği anlamına gelmemekte, herhangi bir Üye, VoltiNet nezdindeki üyeliği devam etse dahi Hizmet almak zorunda bulunmamakta, bununla birlikte, üyelikle ilgili olarak VoltiNet nezdinde doğabilecek her türlü parasal borcundan sorumlu olmaktadır.

 

7. GİZLİLİK

7.1.      Üye, bu sözleşmenin diğer şart ve koşulları dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın VoltiNet ile ilgili edindiği ticari sırlar başta olmak üzere gizli bilgileri, iş bu sözleşmeye ilişkin ve/veya işbu sözleşme nedeni ile yürüttükleri veya yürütecekleri işler veya projelere ilişkin her türlü bilgiyi doğrudan veya dolaylı olarak taraflar arasındaki ticari ilişkinin ve işbu sözleşmenin amacı dışında kullanmamayı ve gizli bilginin zilyetliğinden, nezaretinden veya kontrolünden çıkmasına izin vermeyeceğini, gizli bilginin yetkisiz kişilerce kullanım ve suistimalinden korumak için her türlü güvenlik tedbirini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.      Üye, işbu sözleşmenin sıkı gizlilik karakteri esasının farkında olduğunu ve buradaki hükümlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.      VoltiNet, Üye tarafından kendisine verilen bilgileri, kimlik doğrulamak, müşteri desteği sağlamak, üyeyi kampanyalar hakkında bilgilendirmek, Üyeler'e (Şirket'in tercihine ve takdirine bağlı olarak, çekilişlerle veya çekiliş yapılmaksızın) çeşitli hediyeler verebilmek ve Hizmetler ile ilgili başkaca konularda Üyeler'e hizmet edebilmek için kullanacak, bu bilgileri, güvenlikli sunucularda saklayacaktır.

7.4.      VoltiNet, Üye’nin bu sözleşmeyi doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmesi durumunda, böyle bir işlem sonucunda gerçekleştireceğini planladığı maksimum kârla birlikte yoksun kalınan miktardaki kazancı nedeni ile tazminat almaya hak kazanacaktır.

7.5.      VoltiNet’in sözleşme kapsamında kullandığı tüm platform ve araçların tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları VoltiNet’e aittir veya VoltiNet’in, bunlar üzerinde, kanuni ve/veya sözleşmesel hakları bulunmaktadır. Üyeler, Hizmetler'i, VoltiNet'e ait bilgileri ve VoltiNet'in, yukarıda sayılan, telif haklarına tabi çalışmalarını, sadece ve sadece Hizmetler'in VoltiNet'ten alımı sırasında ve bununla ilgili olarak kullanabilir, bunun dışında, ticari veya sair başka herhangi bir amaçla kullanamaz. Üyeler, VoltiNet'in izni olmaksızın, VoltiNet'in, yukarıda sayılan, telif haklarına tabi çalışmalarını kullanamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar oluşturamaz.

7.6.      VoltiNet’in sunacağı hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya hizmetlerin sunumuna veya tanıtımına dair; ve/veya hizmetlerle herhangi bir şekilde ilgili olmak üzere sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil, tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

8. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep sayılabilecek tüm durumlarda VoltiNet, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, VoltiNet için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için VoltiNet'ten herhangi bir nedenle, herhangi bir tür ve herhangi bir nam altında, herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; salgın hastalık, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; VoltiNet'in makul kontrolü haricindeki olaylar olarak kabul edilmektedir.

 

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1.      Sözleşme ile ilgili damga vergisi de dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü resim ve harç taraflar arasında yarı yarıya eşit nispette ödenecektir.

9.2.      Üye, işbu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacakları ile elinde mevcut olan ve bundan sonra olacak her türlü data, doküman ve bilgileri başkalarına devredemez, satamaz, kiralayamaz ve kullandıramaz.

9.3.      Üye, Hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, VoltiNet'in kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; VoltiNet'i (ve temsilcilerini) yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.4.      İş bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlık için İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir ve Türk Hukuku uygulanır. Adres değişikliği halinde, bu değişiklik, taraflara taahhütlü bir mektup ile bildirilmediği takdirde sözleşme ile belirtilen adresler, taraflar için geçerli tebligat adresidir.