Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasina İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Büyükkılıçlı Mahallesi Hançer Sokak No 16, Silivri, İstanbul adresinde yerleşik VOLNET Enerji Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket/ VoltiNet”) ile

VoltiNet mobil uygulaması ve/veya internet sitesi üzerinden üyelik hesabı oluşturan taraf ve taraflar ile (“Üye”) arasında VoltiNet mobil uygulaması ve/veya internet sitesine Üye’nin üyelik kaydı yaptığı tarihte imzalanmış kabul edilmekte ve Volnet Üyelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçasıdır.

Kişisel verilerinizin korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden VOLNET Enerji Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket” veya “VoltiNet”) en önemli öncelikleri arasındadır.

İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda VoltiNet internet sitesi veya VoltiNet mobil uygulaması da dâhil olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilere yönelik sizleri aydınlatılarak Kanun uyarınca gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız sırasında aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 4 üncü maddesinde yer alan Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme gibi temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz

Hukuki Sebep

VoltiNet Mobil Uygulama Üyeliğinizin Olması Durumunda

• Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi,

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

• Mobil uygulama üzerinden mobil ödeme yapabilmenizi sağlamak

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

•Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

• İletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

 

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

VoltiNet Kart Talep Edilmesi Durumunda

•VoltiNet Kartın sizlere ulaştırılmasının sağlanması

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Adres, Telefonu Numarası )

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

•Kişisel verilerinizin korunması için gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınması

•İletişim bilgilerinin doğruluğunun sağlanması

İşlem Güvenliği Bilgisi (şifre bilgileri)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kullanıcı Desteği Sağlanması

•Taleplerinizin alınması, sonuçlandırılması, gerekli desteğin sağlanması,

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

•Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

•Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması

 

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

•Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

•Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

 

Hukuki süreçlerin yürütümü

•Hukuki süreçlere konu olması durumunda takibi ve gerekli bilgilerin sunumu

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

  1. AÇIK RIZANIZ DOĞRULTUSUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

2.1 Pazarlama Faaliyetleri

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda üzere kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

  • Hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

2.2 Lokasyon Verilerinin İşlenmesi

VoltiNet Mobil uygulama üzerinden lokasyon verilerinizin işlenmesine onay vermeniz durumunda anlık lokasyon bilginiz size en yakın elektrikli araç şark istasyonunu açılacak haritadan görebilmeniz amaçlı işlenmektedir. Lokasyon herhangi bir sistemde kayıt edilmemekte ve takip edilmemektedir. Anlık yalnızca bulunduğunuz konuma göre gösterim yapılmaktadır.

 VoltiNet Mobil uygulamasının konum servislerinize erişimini istediğiniz herhangi bir vakitte kaldırma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan konum servislerine erişimine ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

 2.3 Mobil Uygulama Bildirimleri

VoltiNet Mobil uygulaması üzerinden bildirimlere onay vermeniz halinde şarj işlemleri, hesap durumu, işlemlerinin ödeme durumları, VoltiNet istasyon ağı hakkındaki gelişmeler ve güncel kampanyalar hakkında bildirim alabilmeniz amaçlı VoltiNet Mobil uygulamasının yüklü olduğu cihazınız üzerinden bildirimler almaya başlayacaksınız. Bildirimleri almayı istediğiniz herhangi bir vakitte kapatma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan bildirimlere ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ İLE BU VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin birinci başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda VoltiNet Mobil Uygulama, Çağrı Merkezi, WhatsApp, ChatBot, E-posta ve Sosyal Medya vasıtaları ile elde edilmektedir.

 Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

Aktarılma Amacı

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Hukuki Sebep

Mobil uygulama üyeliğiniz olması durumunda bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma - konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz.

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çağrı merkezi kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

WhatsApp, Chatbot aracılığı ile talep ve şikâyetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sosyal Medya kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Tarafınıza ileti gönderilmesi amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

 

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

VoltiNet Kart teslimi amacıyla kargo hizmeti alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Adres, Cep Telefonu Numarası)

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kart saklama hizmeti alınan tedarikçilerimiz

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı,  TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

  1. İlgili Kişinin Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Büyükkılıçlı Mahallesi, Hançer Sokak, No 16 Silivri/İstanbul:

E-mail Adres: info@VOLTI.com

KEP: volnetenerji@hs01.kep.tr